понеділок, 27 квітня 2020 р.

8 клас


27.04.2020 р.
Тема: Розв’язування розрахункових задач. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій
1.        Перегляньте відео.
2.        Вивчіть алгоритм розвязування задач https://drive.google.com/open?id=1NOu0N4TNWtMm8bEShSoj0b0w6wHzlsr0.
3.        Розвяжіть задачі.
4.        Підготуватися до самостійної роботи на розв’язування розрахункових задач, зміст якої буде виставлено 29 квітня о 12.00. Роботу здати о 12.45.

29.04.2020 р.
Тема: Розв’язування розрахункових задач. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій. Самостійна робота
Виконайте завдання самостійної роботи, зміст якої буде виставлено 29 квітня о 12.00. Роботу здати о 12.45.

9 клас


28.04.2020 р.
Тема: Початкові поняття про органічні сполуки
1. Виконати тест quizizz.com/join?gc=917208.
2. Виконати тест https://www.classtime.com/code/5K393E.
3. Виконати тестові завдання   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=157007.

29.04.2020 р.
Тема: Початкові поняття про органічні сполуки. Підготовка до контрольної роботи
Підготуватися до контрольної роботи (виконати письмово завдання з прикріпленого файлу).

10 клас (екологічний профіль)


28.04.2020 р.
Тема: Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної груп. Біполярний йон. Пептиди. Пептидний зв’язок. Пептидна група
1. Опрацювати § 43, ст. 231 - 233.
2. Виконати тестові завдання  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=917993.

28.04.2020 р.
Тема:  Добування a-амінокислот, їх біологічне значення
1. Опрацювати § 43, ст. 233.
2. Виконати тестові завдання  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=521568.

29.04.2020 р.
Тема: Білки. Білки як високомолекулярні сполуки. Рівні структурної організації білків
1. Опрацювати § 44, ст. 234 – 236 конспект оформити у вигляді презентації.
2. Виконати впр. https://learningapps.org/display?v=pr5jvw1kk20.

29.04.2020 р.
Тема: Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції. Успіхи у вивченні та синтезі білків. Поняття про біотехнологію
1. Опрацювати § 44, ст. 236 - 237.
3. Виконати тестові завдання https://www.classtime.com/code/M78RNR.
4. Виконати тестові завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=868037

10 клас (економічний профіль)


28.04.2020 р.
Тема: Генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками.  Виконання тренувальних вправ та розв’язання розрахункових задач
1. Записати рівняння хімічних реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення
1) CH2=CH2 → C2H5OH → CH3–COOH
2) C2H5OH → CH3COH → CH3COOH
3) CH3Br → CH3OH → HCOH
4) CH3COH → C2H5OH → CH2=CH2
2. Виконати тестові завдання quizizz.com/join?gc=380144 (задачі оформити письмово, надіслати фото результату і фото розв’язків.11 клас (екологічний профіль)


28.04.2020 р.
Тема:  Механізм каталітичної дії. Каталізатори й інгібітори. Каталіз у живих організмах і в хімічній промисловості
1. Опрацювати § 73, ст. 356 - 360.
2. Розязати задачі письмово (фото наділати) https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=93450297.

28.04.2020 р.
Тема: Хімічна рівновага. Константа рівноваги
1. Опрацювати § 74, ст. 361 - 362.
2. Розязати задачі письмово (фото наділати) https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=447964.

29.04.2020 р.
Тема: Принцип Ле Шательє. Його значення в керуванні хімічними процесами
1. Опрацювати § 74, ст. 361 - 362.
2. Виконати тестові завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=943279
      
29.04.2020 р.
Тема:  Розв’язування розрахункових задач і вправ. Підготовка до контрольної роботи
Виконати тестові завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=798927.

11 клас (економічний профіль)


28.04.2020 р.
Тема: Якісні реакції на деякі йони
1. Переглянути відео, виписати визначення, рівняння хімічних  реакцій в молекулярному. повному та скороченому йонному виглядах, зазначити ознаки проходження записаних реакцій https://www.youtube.com/watch?v=glQxVYulsIs&list=PLFVSJgZgf7h-qJBQG9cs8SUSNKxKdqt0k&index=22.
2. Виконати тестові завдання  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=534007.

29.04.2020 р.
Тема: Практична робота №1. Дослідження якісного складу солей
Завдання практичної роботи https://drive.google.com/open?id=156JbziyiZzob4dFfLrkGKPxzvciA5-aG .
Практичну роботу оформляти на окремому аркуші (вкладемо в зошит для практичних робіт).вівторок, 7 квітня 2020 р.

10 клас (економічний профіль)

07.04.2020 р.
Тема: Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природіГлюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози
1. Опрацювати § 34, ст. 187-189.
2. Виконати впр. 5-11, ст. 191-192.
3. Виконати тестові завдання join.naurok.ua, код доступу 895697.

14.04.2020 р.
Тема: Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Способи одержання глюкози
1. Опрацювати § 23, ст. 135-141.
2. Виконати тестові завдання https://www.classtime.com/code/3P5WJ6.
3. Виконати тестові завдання quizizz.com/join?gc=038908.

15.04.2020 р.
Тема: Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Способи одержання сахарози, крохмалю і целюлози
1. Опрацювати § 24, ст. 141-145.
2. Виконати впр. 181, ст. 145.
3. Виконати тестові завдання quizizz.com/join?gc=899746.\

22.04.2020 р.
ТемаПрактична робота 1. Розв’язування експериментальних задач.
Завдання практичної роботи ст. 152. Практичну роботу виконувати на окремому аркуші (вкладемо в зошит для практичних робіт) https://pidruchnyk.com.ua/381-hmya-popel-kriklya-10-klas.html.


11 клас (економічний профіль)


07.04.2020 р.
Тема: Розрахункові задачі. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку
Розв'яжіть задачі https://drive.google.com/open?id=1qzoCHLTm8v1g1pwJroCssDFw5NJfIqZl

08.04.2020 р.
Тема: Поняття про жорсткість води та способи її усунення
Опрацювати матеріал https://padlet.com/ivtkach1909/97myz7srgn0q:
1. Крок 2 – зробити конспект.
2. Крок 6 – письмово.
3. Крок 7 – виконати тест.

14.04.2020 р.
Тема: Розв’язування розрахункових задач і вправ
1. Виконати завдання (письмово) https://drive.google.com/open?id=1rYLyvfnl50VHhp5EEQhBBN5WU5nQ16Zp.
2. Виконати тестові завдання https://www.classtime.com/code/5K553R

15.04.2020 р.
Тема: Сучасні силікатні матеріали
Опрацювати теоретичний матеріал, виконати вказані завдання https://padlet.com/rina2009/11v3llkbu77fp01n

21.04.2020 р.
Тема: Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти
2.      Виконайте завдання (письмово) https://drive.google.com/open?id=10ntLQoMKiTeIZKKTX8c0b2NNKpnrvKJk.
3.      Виконайте тестові завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=285889.

22.04.2020 р.
Тема: Представлення результатів навчального проекту «Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля»
Результати навчального проекту представити у вигляді презентації «Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля».